fbpx

Bollebygds kommun vann Viral of the month i maj!

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN I BOLLEBYGDS KOMMUN

VANN VIRAL OF THE MONTH I MAJ!

Utbildningsverksamheten i Bollebygd kommun satsar på moderna och flexibla lokaler för att kunna möta dagens krav och behov i både verksamhet och undervisning.


Bollebygd har flera nya förskolor och av våra grundskolor är en helt nybyggd F-6 skola. Den goda kvaliteten i lärandet genomsyrar alla våra skolor och förskolor. En av Skolverkets fem referensskolor i landet finns i Bollebygds kommun, som referensskola ligger Töllsjöskolan i framkant med att ta tillvara forskning i undervisningen och arbeta enligt vetenskaplig grund.

Bollebygds kommun har en hög andel behöriga lärare och tolv förstelärare, varav en i förskolan, vilket man var bland de första kommuner i Sverige med att tillsätta. Förstelärarna är ledande i utvecklingen av undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillsammans gör all personal i förskola och skola att verksamhetens kvalité ständigt ökar.

Bollebygd har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete och vi deltar i statliga satsningar för att utveckla undervisningen. Därför har vi NT-utvecklare både i förskolan och skolan samt handledare i Läslyftet på våra grundskolor – vilket gett goda resultat. På de nationella proven 2015 hade kommunens elever i årskurs 6 bäst resultat i hela landet. Från hösten 2017 kommer samtliga grundskolor delta i Specialpedagogik för lärande.

Läs mer om Bollebygds kommuns utbildning här!

Intresserad av att arbeta i Bollebygd? Här ser du alla lediga tjänster som ligger ute just nu!

2017-08-24T11:05:09+00:00