fbpx

Sandahlsbolagen månadens rekryteringsannons juli

Kärnverksamhet har sedan starten 1949 handlat om godstransporter och entreprenadverksamhet. Idag är koncernen strukturerad inom fyra affärsområden med fortsatt fokus på tillväxt för ökad konkurrenskraft. Verksamheten är ägarstyrd och operativt spridd i Sverige med bibehållet huvudsäte i Småland.


 Så här började det.

Ingvar bildade Ingvar Sandahls Åkeri 1949, med en lastbil.

Under åren har det tillkommit ett antal företag som lagts till verksamheten. Tilkommande verksamheter är inom transport & entreprenad. All verksamhet har samlats i koncernens fem dotterbolag. År 2005 skapades nuvarande bolagsstruktur.

 

 

Ingvar 2:a från höger

Sandalsbolagen är väldigt måna om sina medarbetare och är noga med att alla ska vara stolta över sin arbetsplats. De menar att hemligheten bakom engagerade medarbetare är att ge dem plats att växa och ordentlig ersättning för bra utfört arbete.

På Sandahlsbolagen värderas kompetens och erfarenhet högt, och delas frikostigt mellan medarbetarna i företaget. Att företaget är framgångsrikt är en trygghet för såväl ägare som medarbetare, därför samarbetar alla utan prestige och anstränger sig tillsammans för att driva företaget framåt.

PÅ SANDAHLSBOLAGEN VÄRNAR VI OM MILJÖN OCH ARBETAR FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING.

2017-09-18T15:39:25+00:00