Användarvillkor

Inledning

Information kring hur Jobtip AB behandlar personuppgifter när du använder dig av Jobtips tjänster. Jobtip utvecklar mjukvara som låter kandidater ansöka till lediga tjänster hos arbetsgivare. För dig som kandidat innebär detta att Jobtip inte är slutgiltigt ansvarig för dina personuppgifter. På grund av detta agerar Jobtip som ett personuppgiftsbiträde för den kund som önskar att använda Jobtips tjänster. Den slutgiltiga kunden är den som i slutändan står som personuppgiftsansvarig.

För att få reda på hur dina uppgifter kommer att hanteras så hänvisar vi dig till det företag du väljer att ansöka till. Jobtip kommer dock att hantera dina uppgifter under tiden som rekryteringsprocessen pågår.

Personuppgiftsbiträde

Ett personuppgiftsbiträde är den part som biträder en annan verksamhet med att behandla dina personuppgifter. Jobtip är ett personuppgiftsbiträde åt den arbetsgivare som du väljer att söka dig till. På grund av att Jobtip utvecklar mjukvara för rekrytering måste Jobtip behandla dina personuppgifter för att sedan leverera dessa till kund.

Personuppgiftsansvarig

En personuppgiftsansvarig är det företag som i slutändan kommer att behandla dina personuppgifter. Det finns ett avtal mellan detta företag och Jobtip, för att försäkra båda parter att dina personuppgifter hanteras korrekt enligt de lagar och regler som finns för hantering av personuppgifter och känslig information.

Viktigt att tänka på är att den personuppgiftsansvarige kan ha en annan policy kring hur dina personuppgifter ska hanteras. Detta gör att Jobtip endast följer det som detta dokument styrker.

Vilken information Jobtip lagrar

För att du ska kunna ansöka till det företag du önskar kan Jobtip behöva lagra information kring din arbetslivserfarenhet, utbildning, CV och personligt brev. Dessa dokument kan innehålla information som:

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Länkar till sociala medier (Exempelvis Linkedin)
  • Personuppgifter (om du själv angivit det i ditt CV)

Hur länge dina uppgifter lagras

Jobtip har gjort en uppskattning över hur lång tid en rekrytering kan ta. Denna tid är sex månader. Därför väljer Jobtip att som standard lagra dina personuppgifter i sex månader, efter den här tiden tas dina uppgifter bort automatiskt. I vissa fall skickar även Jobtip ett mail med dina kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig för att visa personen att du har ansökt. Alla e-post med dina kontaktuppgifter tas per automatik bort efter 90 dagar.

Som kandidat har du även rätten att ändra och ta bort dina uppgifter på begäran. Även kund har rätt att ta bort dina uppgifter.

Vad har du för rättigheter över dina personuppgifter

Du har rätten till din information. Efter att du fyllt i dina uppgifter får du ett mail som beskriver hur du ska gå tillväga om du skulle vilja ändra dina uppgifter eller bryta samtycket kring att Jobtip behandlar dina personuppgifter.

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

 

Bra att veta är att Jobtip inte är ansvarig för hur den slutgiltiga kunden hanterar dina personuppgifter. Om du skulle vilja kontakta kunden direkt har Jobtip ingen rätt att förse dig med kontaktuppgifter. Om du önskar att kontakta företaget som ansvarar för dina kontaktuppgifter så rekommenderar vi dig att söka upp företaget. Du kan även kolla i annonstexten om det finns kontaktuppgifter till ansvarig rekryterare.

Vad kommer att hända med dina uppgifter efter att du har lämnat dem?

När Jobtip mottagit din ansökan sparas dina uppgifter i vårt system. I vissa fall skickas ett e-post iväg med dina uppgifter till kund för att påminna om att du har ansökt. Efter ansökningsperioden löpt ut skickas även ett summerande mail ut med ditt namn och kontaktuppgifter.

Jobtips system har ett sökbart register där Jobtip enkelt kan söka upp kontaktuppgifter. Endast den person som är ansvarig för relationen med den kund du valt att söka dig till samt anställda på Jobtip med en speciell teknisk behörighet kan se dina uppgifter. Alla uppgifter som lagras krypteras för att öka säkerheten. Alla uppgifter är skyddade bakom ett användarnamn och lösenord. All data lagras inom EU.

Skapa attraktiva rekryteringsannonser