GDPR

Introduktion

Jobtip utvecklar mjukvara som låter kandidater ansöka till lediga tjänster hos arbetsgivare. På grund av detta agerar Jobtip som ett personuppgiftsbiträde för den kund som önskar att använda Jobtips tjänster. Den slutgiltiga kunden är den som i slutändan står som personuppgiftsansvarig. De kandidater som väljer att ansöka via Jobtips tjänster godkänner ett avtal där de accepterar att deras information blir hanterat i enlighet med GDPR, samt att deras information vidarebefordras till den slutgiltiga personuppgiftsansvarige. Jobtip säljer inte vidare några personuppgifter till någon annan än den slutgiltiga personuppgiftsansvarige.

Vad godkänner kandidaten till?


Radering av uppgifter

Hantering av personuppgifter

 

Privacy shield