GDPR

Introduktion

Jobtip utvecklar mjukvara som låter kandidater ansöka till lediga tjänster hos arbetsgivare. På grund av detta agerar Jobtip som ett personuppgiftsbiträde för den kund som önskar att använda Jobtips tjänster. Den slutgiltiga kunden är den som i slutändan står som personuppgiftsansvarig. De kandidater som väljer att ansöka via Jobtips tjänster godkänner ett avtal där de accepterar att deras information blir hanterat i enlighet med GDPR, samt att deras information vidarebefordras till den slutgiltiga personuppgiftsansvarige. Jobtip säljer inte vidare några personuppgifter till någon annan än den slutgiltiga personuppgiftsansvarige.

Vad godkänner kandidaten till?

 • Varje kandidat accepterar att deras information behandlas för att få delta i ansökningsprocessen.
 • Informationen sparas i sex månader.
  • Baserat på den ungefärliga tiden för en rekryteringsprocess.
  • Efter sex månader tas informationen bort per automatik.
 • Kandidaten får en påminnelse med information kring:
  • Hur ansökan kan återkallas.
  • Användarvillkor och vad som händer med deras personuppgifter under rekryteringsprocessen.
   • Denna information går även att nå genom att klicka på terms of use innan kandidaten ger sitt godkännande.
  • Laglig grund samt giltigt skäl till varför informationen lagras.
 • Jobtip frågar aldrig kandidater om de vill förlänga tiden en ansökan sparas. Den raderas alltid efter sex månader, utan möjligheten att förlänga.

Radering av uppgifter

 • Kandidater
  • Alla kandidater har möjligheten att avbryta en ansökan. Denna information kommer i ett mail med en länk som går till ansökan. Där finns en överblick kring de personuppgifter som lagrats för den aktiva annonsen. Kandidaten kan då välja vilka uppgifter som ska tas bort.
  • Som standard finns informationen sparad endast i sex månader, sedan raderas den automatiskt
   • Uppgifter i e-post som sänds till kund raderas per automatik efter 90 dagar.
 • Kontaktuppgifter i annonser
  • Alla annonser som ligger ute kan ha kontaktuppgifter i sig. Det finns ett giltigt skäl och ett godkänannde från kund att personuppgifter ska finnas där. En annons sparas i upp till två år, detta då en stor del av Jobtips kunder väljer att återanvända information från tidigare annonser. Återkallning av ansökan sker muntlig mellan Jobtips kontaktperson och kund.
 • Uppgifter kan tas bort på begäran.

Hantering av personuppgifter

 • All information lagras i Jobtips kandidathanteringssystem.
 • Ett e-post går ut till varje kund när en kandidat ansökt till en tjänst.
  • E-post lagras i upp till 90 dagar för att försäkra sig om att slutkunden får möjlighet att ta del av uppgifterna, sedan tas det bort per automatik.
 • All information sparas i ett sökbart register och kan tas bort om så önskas från antingen slutgiltig personuppgiftsansvarig eller den person som ansökt via Jobtips tjänster.
 • All data lagras inom EU.
 • All data som lagras är krypterad och kan endast dekrypteras av personer med en viss teknisk behörighet på Jobtip.
 • Uppgifter kring kandidater kan endast nås av kund, eller den kontaktperson på jobtip som ansvarar för kundrelationen

Privacy shield

 • Alla Jobtips leverantörer som inte går under GDPR finns listade under privacy shield.
 • Jobtip servrar står i Irland och hyrs av Amazon.com.
 • All e-post lagras med hjälp av Mandrill, som ägs av The Rocket Science.
  • Group LLC d/b/a MailChimp.
 • Övriga leverantörer.
  • Google LLC.
  • LinkedIn Corporation.
  • Facebook, Inc.
  • Twitter.

Skapa attraktiva rekryteringsannonser