fbpx
GDPR2018-07-06T15:19:20+00:00

Introduktion

 • Jobtip utvecklar mjukvara som låter kandidater ansöka till lediga tjänster hos arbetsgivare.
 • På grund av detta agerar Jobtip som ett personuppgiftsbiträde för den kund som önskar att använda Jobtips tjänster.
 • Den slutgiltiga kunden är den som i slutändan står som personuppgiftsansvarig.
 • De kandidater som väljer att ansöka via Jobtip tjänster godkänner ett avtal där de accepterar att deras information blir hanterat i enlighet med GDPR, samt att deras information vidarebefordras till den slutgiltiga personuppgiftsansvarige.
 • Jobtip säljer inte vidare några personuppgifter till någon annan än den slutgiltiga personuppgiftsansvarige.

Vad godkänner kandidaten till?

 • Varje kandidat accepterar att deras information behandlas för att få delta I ansökningsprocessen.
 • Informationen sparas i 6 månader.
  • Baserat på den ungefärliga tiden för en rekryteringsprocess.
  • Efter 6 månader tas informationen bort per automatik.
 • Kandidaten får en påminnelse med information kring.
  • Hur ansökan kan återkallas.
  • Länk kring användarvillkor, och vad som händer med deras personuppgifter under rekryteringsprocessen.
   • Denna information går även att nå genom att klicka på terms of use innan kandidaten ger sitt godkännande.
  • Laglig grund samt giltigt skäl till varför informationen lagras.
 • Jobtip frågar aldrig kandidater om förlänga tiden en ansökning sparas.

Radering av uppgifter

 • Kandidater
  • Alla kandidater får möjlighet att avbryta en ansökan. Denna information kommer på ett mail med en länk som går till ansökan. Där finns en överblick kring alla personuppgifter som lagrats för den aktiva annonsen. Kandidaten kan då välja vilka uppgifter som ska tas bort.
  • Som standard finns informationen sparad endast i 6 månader. Sedan raderas den automatiskt
   • Uppgifter i epost som utgår till kund raderas alla mail per automatik efter 90 dagar.
 • Kontaktuppgifter i annonser
  • Alla annonser som ligger ute kan ha kontaktuppgifter i sig. Det finns ett giltigt skäl och ett godkänannde från kund att personuppgifter skall finnas där. En annons sparas i upp till två år. Detta för att en stor del av Jobtips kunder väljer att återanvända information från tidigare annonser. Återkallning av ansökan sker muntlig mellan Jobtips kontaktperson och kund.
 • Uppgifter kan tas bort på begäran.

Hur hanteras personuppgifter

 • All information lagras i Jobtips kandidathanteringssystem.
 • Ett epost går ut till varje kund när en kandidat ansökt till en tjänst.
  • Epost lagras i upp till 90 dagar för att försäkra sig om att slutkunden fått uppgifterna. Tas sedan bort per automatik.
 • All information sparas i ett sökbart register och kan tas bort om så önskas från antingen slutgiltig personuppgiftsansvarig eller den person som ansökt via Jobtips tjänster.
 • All data lagras inom EU.
 • All data som lagras är krypterad och kan endast dekrypteras av personer med en viss teknisk behörighet på Jobtip.
 • Uppgifter kring kandidater kan endast nås av kund, eller den kontaktperson på jobtip som ansvarar för kundrelationen.

Privacy shield

 • Alla Jobtips leverantörer som inte går under GDPR finns listade under privacy shield.
 • Jobtip servrar står i Irland och hyrs av Amazon.com.
 • Alla epost lagras med hjälp av Mandrill, som ägs av The Rocket Science.
  • Group LLC d/b/a MailChimp.
 • Övriga leverantörer.
  • Google LLC.
  • LinkedIn Corporation.
  • Facebook, Inc.
  • Twitter.