Integritetspolicy

Hur Jobtip hanterar din information

 

Gäller från 2018-05-25

 

Jobtip AB värnar om din personliga integritet. Vi hanterar dagligen personlig information och förstår vikten av att hantera personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. På denna sidan kan du hitta information kring hur vi samlar in, använder och delar den data du lämnar ifrån dig när du använder våra tjänster. Denna information gäller endast jobtip.se, jobtip.com och alla tjänster som erbjuds från vår webbaserade plattform.

 

Informationen på webbplatsen och alla dess undersidor innehåller kontaktformulär, ansökning sidor och tipssidor. För dessa formulär gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

 

Information enligt Dataskyddsförordningen


Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på de här rättsliga grunderna:

 

Ändamål med behandling

Rättslig grund för behandling

 

Om den rättsliga grunden berättigat intresse

Beroende på hur och var du lämnar information kan vi ha olika syften med den. Det kan vara i marknadsföringssyfte eller i syfte att informera kring våra tjänster. Vi har även ett intresse av att kunna analysera ditt beteendemönster när du använder våra tjänster för att ständigt förbättra dem. I vissa fall kan även din information behövas för att exempelvis kontakta dig för att ge dig relevant information beroende på hur du har valt att använda våra tjänster. Vid tips, ansökan eller i behov av att komma i kontakt med oss anses detta vara ett berättigat intresse.

 

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla det ändamål din behandling syftar till kan vi komma att behöva lämna ut din information till den informationen är tänkt för. Exempel på detta kan vara en arbetsgivare, en marknadsföringspartner, ett nyhetsbrevssystem eller Customer Relationship Management System (CRM). Vi ser till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med resonabel säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje part.

 

Den information vi behandlar om dig

Det finns flera olika sätt som dina uppgifter kan hamna hos oss.

 

Den information du kan tänkas lämna är följande:

 

Vid användning av våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information:

Bryta eller återkalla ett godkännande

Om du har lämnat ditt godkännande till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt godkännande.

Länka på webbplatsen och från samarbetspartners eller kunder

På Jobtips webbplattform kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplattform för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.

Kontakta oss

Jobtip AB (559033-2648) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tjänster på jobtip.se eller jobtip.com.

Postadress: JOBTIP GROUP OTTERHÄLLEGATAN 1 3TR, 411 18 Göteborg
E-post: support@jobtip.se
Telefon: 0313884758

Om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på support@jobtip.se

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) på följande adresser:
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm