Integritetspolicy

Gäller från 2018-05-25

Hur Jobtip hanterar din information

Jobtip AB värnar om din personliga integritet. Vi hanterar dagligen personlig information och förstår vikten av att hantera personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. På denna sidan kan du hitta information kring hur vi samlar in, använder och delar den data du lämnar ifrån dig när du använder våra tjänster. Denna information gäller endast jobtip.se, jobtip.com och alla tjänster som erbjuds från vår webbaserade plattform.

 

Informationen på webbplatsen och alla dess undersidor innehåller kontaktformulär, ansökning sidor och tipssidor. För dessa formulär gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

 

Information enligt Dataskyddsförordningen

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på de här rättsliga grunderna:

Ändamål med behandling

 • För att kunna skicka din ansökan till den arbetsgivare du väljer att söka en ledig tjänst hos.
 • För att kunna spara en annons så att du senare ska kunna ansöka till tjänsten.
 • För att kunna tipsa en vän eller en kollega om en ledig tjänst.
 • För att kunna kontakta dig angående en tipsbelöning efter att din vän eller kollega har blivit rekryterad till en av de tjänster vi förmedlar.
 • För att kunna kontakta dig angående visat intresse för våra produkter eller tjänster.

Rättslig grund för behandling

 • För att utföra de avtalade åtaganden eller berättigade intressen som avtalats med dig.
 • För att utföra de avtalade åtaganden som avtalats med dig.

Personuppgiftsansvarig

Om den rättsliga grunden berättigat intresse

Beroende på hur och var du lämnar information kan vi ha olika syften med den. Det kan vara i marknadsföringssyfte eller i syfte att informera kring våra tjänster. Vi har även ett intresse av att kunna analysera ditt beteendemönster när du använder våra tjänster för att ständigt förbättra dem. I vissa fall kan även din information behövas för att exempelvis kontakta dig för att ge dig relevant information beroende på hur du har valt att använda våra tjänster. Vid tips, ansökan eller i behov av att komma i kontakt med oss anses detta vara ett berättigat intresse.

Vilken information Jobtip lagrar

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla det ändamål din behandling syftar till kan vi komma att behöva lämna ut din information till den informationen är tänkt för. Exempel på detta kan vara en arbetsgivare, en marknadsföringspartner, ett nyhetsbrevssystem eller Customer Relationship Management System (CRM). Vi ser till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med resonabel säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje part.

Den information vi behandlar om dig

Det finns flera olika sätt som dina uppgifter kan hamna hos oss.

 • När du tipsar en person om en ledig tjänst.
 • När du ansöker till en tjänst hos en arbetsgivare.
 • När du kontaktar oss via kontaktformulär.
 • När du sparar en annons för att senare slutföra en ansökan.

Den information du kan tänkas lämna är följande:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Länkar till social medier (exempelvis Linkedin).
 • Personuppgifter (om du själv angivit det i ditt CV).

Vid användning av våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information:

 • Tjänster eller produkter du köpt.
 • Tjänster du sökt.
 • Tjänster du sparat.
 • Tjänster du valt att tipsa en vän eller kollega om.
 • Beteendeinformation om hur du använder våran webbplats såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
 • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Bryta eller återkalla ett godkännande

Om du har lämnat ditt godkännande till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt godkännande.

Länka på webbplatsen och från samarbetspartners eller kunder

På Jobtips webbplattform kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplattform för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.

Kontakta oss

Jobtip AB (559033-2648) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tjänster på jobtip.se eller jobtip.com.

Postadress: JOBTIP GROUP OTTERHÄLLEGATAN 1 3TR, 411 18 Göteborg
E-post: support@jobtip.se
Telefon: 0313884758

Om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på support@jobtip.se

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) på följande adresser:
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Skapa attraktiva rekryteringsannonser