fbpx
Integritetspolicy2018-07-06T15:33:05+00:00

Integritetspolicy

Hur Jobtip hanterar din information

Gäller från 2018-05-25
Jobtip AB värnar om din personliga integritet. Vi hanterar dagligen personlig information och förstår vikten av att hantera personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. På denna sidan kan du hitta information kring hur vi samlar in, använder och delar den data du lämnar ifrån dig när du använder våra tjänster. Denna information gäller endast jobtip.se, jobtip.com och alla tjänster som erbjuds från vår webbaserade plattform.

Informationen på webbplatsen och alla dess undersidor innehåller kontaktformulär, ansökning sidor, tipssidor. För dessa formulär gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Information enligt Dataskyddsförordningen


Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på de här rättsliga grunderna.

Ändamål med behandling

 • För att kunna skicka din ansökan till den arbetsgivare du väljer att söka en ledig tjänst hos.
 • För att kunna spara en annons för att senare kunna ansöka till tjänsten.
 • För att kunna tipsa en vän eller en kollega om en ledig tjänst.
 • För att kunna kontakta dig angående en tipsbelöning efter att din vän eller kollega har blivit rekryterad till en av våra tjänster.
 • För att kunna kontakta dig angående visat intresse för våra produkter eller tjänster.

Rättslig grund för behandling

 • För att utföra de avtalade åtaganden eller berättigade intressen som avtalats med dig.
 • För att utföra de avtalade åtaganden eller berättigade intressen som avtalats med dig.
 • För att utföra de avtalade åtaganden eller berättigade intressen som avtalats med dig.
 • För att utföra de avtalade åtaganden som avtalats med dig.
 • För att utföra de avtalade åtaganden som avtalats med dig.

Om den rättsliga grunden berättigat intresse
Beroende på hur och var du lämnar information kan vi ha olika syften med den. Detta kan vara i marknadsförings eller informationsgivningsändamål för att marknadsföra eller informera kring våra tjänster. Vi har även ett intresse att kunna använda ditt beteendemönster när du använder våra tjänster för att ständigt förbättra dem. I vissa fall kan även din information behövas för att exempelvis kontakta dig för att ge dig relevant information om beroende på hur du har valt att använda våra tjänster. Vid tips, ansökan eller i behov av att komma i kontakt med oss anses detta vara ett berättigat intresse.

Mottagare av personuppgifterna
För att uppfylla det ändamålet din behandling syftar till kan vi komma att behöva lämna ut din information till den som det är tänkt att gå till. Exempelvis en arbetsgivare, marknadsföringspartner, nyhetsbrevs system eller Customer Relationship Management System (CRM). Vi ser till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med resonabel säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje part.


Vilken information behandlar vi om dig?

Det finns flera olika sätt som dina uppgifter kan hamna hos oss.

 • När du tipsar en person om en ledig tjänst.
 • Ansöker till en tjänst hos en arbetsgivare.
 • Kontaktar oss via kontaktformulär.
 • Sparar annons för att senare slutföra en ansökan.

Den information du kan tänkas lämna är följande.

 • Namn
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Länkar till social medier (Exempelvis Linkedin).
 • Personuppgifter (om du själv angivit det i ditt CV).

Vid användning av våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information.

 • Tjänster eller produkter du köpt.
 • Tjänster du sökt.
 • Tjänster du sparat.
 • Tjänster du valt att tipsa en vän eller kollega om.
 • Beteendeinformation om hur du använder våran webbplats såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
 • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Bryta eller återkalla godkänannde
Om du har lämnat ditt godkänannde  till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt godkännande.

Länkar på webbplatsen och från samarbetspartners eller kunder
På Jobtips webbplattform kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Cookies
Vi använder cookies på våran webbplattform (och liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.


Kontakta oss

Jobtip AB (559033-2648) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tjänster på jobtip.se eller jobtip.com.

Postadress: JOBTIP GROUP OTTERHÄLLEGATAN 1 3TR, 411 18 Göteborg
E-post: support@jobtip.se
Telefon: 0313884758

Om du anser att vi hanterat dina uppgifter felaktigt

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på support@jobtip.se

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) på följande adress.
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm