Loading...
Månadens rekryteringsannons 2017-08-14T18:01:34+00:00

Månadens rekryteringsannons är instiftat för att uppmana organisationer att skapa engagemang bland sina medarbetare, genom delningar på sociala medier. Detta för att vi lever efter och tror på den starka devisen ”Great people know great people”.


Genom att utse månadens rekryteringsannons vill vi uppmärksamma den arbetsgivare som har lagt störst engagemang på sin kampanj under den utgivna perioden. Det interna engagemanget i verksamheten gynnar självklart rekryteringsprocessen då fler kandidater får möjligheten att ta del av kampanjen.

Vinner din kampanj marknadsför Jobtip er utmärkelse på vår hemsida och alla kanaler – Facebook, LinkedIn och Instagram där vinnaren får en kostnadsfri exponering mot våra 140.000 följare!